Polityka prywatności

QUADRA-NET Sp. z o.o. szanuje dane osobowe  Użytkowników sklepu, którzy zarejestrowali się w serwisie gsm.quadra-net.pl. Polityka prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera informacje o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zasadach korzystania z treści umieszczonych na serwisie gsm.quadra-net.pl.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych Klientów jest QUADRA-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czochralskiego 8, 61-248, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, pod nr KRS 0000266150 NIP 728-26-28-031, REGON 100234380 (zwaną dalej: „QUADRA-NET”).
RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które stosuje QUADRA-NET. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następującym zakresie:
a. adres e-mail będzie przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingowym polegającym na okresowym przesyłaniu na adres e-mail Użytkownika informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Sklepu (newsletter), a podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przesyłania wspomnianych informacji; dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,
b. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail - będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Sklepu, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji, a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z QUADRA-NET a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest wyrażona zgoda, Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator danych informuje o możliwości dokonania powyższych czynności - mailowo pod adresem infolinia@quadra-net.com lub pisemnie na adres spółki.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH:

Serwis gsm.quadra-net.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka") oraz gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Infoserwis, ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań funkcjonującego pod adresem www.internetowesklepy.org.

WIADOMOŚCI/REKLAMA

Dane Użytkowników są wykorzystywane w celu wykonania umów sprzedaży zawartych z Użytkownikami. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na podane przez Użytkownika dane kontaktowe wysyłane będą informacje handlowe związane z działalnością Sklepu, a w szczególności informacje o akcjach promocyjnych i nowościach w serwisie gsm.quadra-net.pl.

PRAWA AUTORSKIE

Zawarte w całym serwisie gsm.quadra-net.pl materiały, w tym zdjęcia, filmy i opisy  nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW. Są to materiały stworzone przez  firmę QUADRA-NET lub jej podwykonawców. Materiały są chronione prawem autorskim i ich używanie dla celów komercyjnych bez zgody QUADRA-NET jest łamaniem prawa polskiego.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Sklep QUADRA-NET nie bierze odpowiedzialności za komentarze czytelników. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawności danych umieszczonych na w serwisie gsm.quadra-net.pl Sklep niezwłocznie usunie te dane z serwisu gsm.quadra-net.pl.

Jakie zabezpieczenia stosuje QUADRA-NET?

Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników QUADRA-NET zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.
Serwisy zapewnią Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwią wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.

Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności QUADRA-NET?

Rozwój naszych Serwisów, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Wydawnictwo polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności.

Zachęcamy zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę ?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry.

LOGI Z SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej Google Inc. („Google”). Google Analytics także stosuje pliki cookie w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Ze względu na aktywną anonimizację adresów IP na niniejszej stronie internetowej adres IP użytkownika zostaje wcześniej skrócony przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, aby sporządzać raporty o użytkowaniu strony i umożliwić operatorowi tej strony wykonywanie innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem poniżej. Aktualny link:
Klikając poniższy link, można zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics. Zostanie wówczas pobrany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas wizyty na stronie.
Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych podano pod adresem www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.
Informujemy, że na tej stronie internetowej rozszerzono usługę Google Analytics o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić anonimizowane gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). 

 W jaki sposób skontaktować się z QUADRA-NET?

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez QUADRA-NET polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: INFOLINIA@QUADRA-NET.COM

 

 

APIPH50002 Promocja

APIPH50002 IPHONE 5 WYŚWIETLACZ CZARNY

Kod produktu: APIPH50002
26.01PLNnetto 31.99PLNbrutto
Chat
Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?